Category: Ethics

Kolme strategiaa medialle

Kolme strategiaa medialle

Janne Zareff kirjoittaa viimei­sessä Journa­listin kolum­nissaan, että verotus­pää­tökset eivät ratkaise ammat­ti­jour­na­lismin ongelmia. Ongelmat ratkaistaan sillä, että tarjotaan jotain sellaista, mistä jatkos­sakin yleisö on valmis maksamaan. Hän toteaa kylmän viileästi ja täysin oikein, että ammati­jour­na­lismin olemas­saolo ei ole itses­tään­selvyys, vaan että se on yksin­ker­tai­sesti ilmiö, joka on syntynyt tietyn­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa. Toisen­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa sen olemas­saolo voi loppua. … 

+ Read More

Maintaining your Copyright

Maintaining your Copyright

Got a real nice surprise in the mail. Signed copy of John Lydon’s — aka Johnny Rotten — biography. With couple of my pics in it. I shot those images twenty some years ago. Last summer I got a phone call from the publisher in London asking if they could use some shots. They were real profes­sional about it … 

+ Read More

On the Ethics of Journalism

On the Ethics of Journalism

I had the honor of seeing this piece couple of weeks ago in a screening in New York. I think it is a great piece, absolutely worth your time. But before you watch it, please make sure you read this accom­pa­nying essay by Eric Maierson, the producer of this particular piece. Trust me, read it first. It is long, … 

+ Read More