Category: Koulutus

Journalistin kolumnit

Journalistin kolumnit

Olen kirjoit­tanut Journa­listiin vakitui­sesti neljä vuotta. Alunperin pesti oli tarkoi­tettu vuoden mittai­seksi, mutta jostain syystä päätoi­mittaja ei ole puhal­tanut pilliin ja peliä poikki. Saa nähdä kauanko jatkuu vielä… Pohdin ‑jälleen kerran — mitä kirjoittaa seuraa­vassa kolum­nissani ja taas tuli mieleen, että olenkohan tuosta tai tuosta aiheesta puhunut jo riittämiin. Joten päätin kerätä yhteen kaikki tähän mennessä kirjoit­tamani. Jotta … 

+ Read More

JOKES 2015 Multimedia Workshop

JOKES 2015 Multimedia Workshop

Syksyllä järjes­tetään toista­miseen Journa­lis­tisen Kultuurin Edistä­mis­säätiön (JOKES) multi­media workshop, jossa olen vastuu­opet­tajana ja meidän DocImages-tiimi opetuk­sessa erittäin suuressa roolissa. Tämän lisäksi mukana opettajina mm. legen­daa­rinen drama­turgi Tove Idström, näytel­mä­kir­jailija Virpi Haatainen ja ääninäyt­telijä Juhani Rajalin. Kokonaisuus on yhteensä seitsemän päivää ja erittäin kattava: suunnitelu, kuvaus, äänitys, äänen­kä­sittely, video­leikkaus, julkaisu, etc. Päivä­määrät: 25–27.9 Espoo 16–18.10 Lahti, … 

+ Read More