Category: Media

Journalistin kolumnit

Journalistin kolumnit

Olen kirjoit­tanut Journa­listiin vakitui­sesti neljä vuotta. Alunperin pesti oli tarkoi­tettu vuoden mittai­seksi, mutta jostain syystä päätoi­mittaja ei ole puhal­tanut pilliin ja peliä poikki. Saa nähdä kauanko jatkuu vielä… Pohdin ‑jälleen kerran — mitä kirjoittaa seuraa­vassa kolum­nissani ja taas tuli mieleen, että olenkohan tuosta tai tuosta aiheesta puhunut jo riittämiin. Joten päätin kerätä yhteen kaikki tähän mennessä kirjoit­tamani. Jotta … 

+ Read More

Kolme strategiaa medialle

Kolme strategiaa medialle

Janne Zareff kirjoittaa viimei­sessä Journa­listin kolum­nissaan, että verotus­pää­tökset eivät ratkaise ammat­ti­jour­na­lismin ongelmia. Ongelmat ratkaistaan sillä, että tarjotaan jotain sellaista, mistä jatkos­sakin yleisö on valmis maksamaan. Hän toteaa kylmän viileästi ja täysin oikein, että ammati­jour­na­lismin olemas­saolo ei ole itses­tään­selvyys, vaan että se on yksin­ker­tai­sesti ilmiö, joka on syntynyt tietyn­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa. Toisen­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa sen olemas­saolo voi loppua. … 

+ Read More

Multimedia Workshop

Multimedia Workshop

I just finished an intensive of multi­media story­telling in Aalto last week. Doing it inten­sively (i.e. 6–8 hours close contact, every day) really wears you out. Trying to stay “fresh” yourself, i.e. not fall into routines, and all the time trying to find out what it is this time you really think students would appreciate and benefit … 

+ Read More

Sochi Olympics, Day 18: Wrapping Up for the iPad

Sochi Olympics, Day 18: Wrapping Up for the iPad

Feb. 23rd, 2014 I started writing my blog from Sochi when opening ceremony was going on in Adler. There is some symmetry in the fact that I am writing this last chapter (from here) as the fireworks light the sky during the closing ceremonies. This was my seventh Olympics and I simply love doing them. For numerous reasons. … 

+ Read More

The Talent Has Left the Building

The Talent Has Left the Building

Anyone who has done the basics of psycho­lin­guistics — or even your linguistics 101 — is familiar with the Sapir-Whorf hypot­hesis. I graduated with linguistics as my major — so I spent my fair share of years with all things related to linguistics, languages and psychology — but I don’t think I have ever tried to make the connection to … 

+ Read More

From Disruption to Multimedia

From Disruption to Multimedia

This is one theme I have been talking about a lot lately. Earlier this summer I spoke about this in Nordic Freelance 2013 seminar, now last monday I spoke about it in Tallinn, Estonia. I just thought I summarize the outline of my thinking here. In case somebody might find it useful… Or someone might want to disagree? The argument I am … 

+ Read More

Regards, Terhi

Regards, Terhi

(Click the image to see the work) The public discussion on bullying has been active during the past weeks. Aamulehti published on a cover of their Sunday edition a letter of an 8‑year old, who is being bullied in school. A very touching letter. Some cynics have questioned the authen­ticity of the letter. I understand this also to be a defense mechanism to … 

+ Read More

Who do I send an Invoice to?

Who do I send an Invoice to?

(Edited, see the end) Dear colleagues of Scanpix and Postimees — I’m just curious how on earth you got the idea that you can publish my image on your page — or as it comes to Scanpix, how did you ever think you can sell my work (keeping a 100% royalty, I assume?) without asking me? I have not given Postimees any publishing … 

+ Read More

Akkojen piekseminen oikein urakalla ei ole päätoimittajan mielestä huono otsikko

Akkojen piekseminen oikein urakalla ei ole päätoimittajan mielestä huono otsikko

Olen kirjoit­tanut tähän blogiin tähän päivään mennessä aina yksin. Tänään teen poikkeuksen ensim­mäisen kerran. Syitä on kaksi: kollegani Arttu Muukkosen kanssa kävimme menneellä viikolla kiivasta keskus­telua aiemman juttuni yhtey­dessä Talous­e­lämän päätoi­mit­tajan Reijo Ruokasen kanssa siitä, mitä oikein on laatu­jour­na­lismi. Yhteistä säveltä ei oikein löytynyt, elämmme ilmei­sesti hieman eri maail­moissa päätoi­mit­ta­ja­portaan kanssa. Mutta keskustelu on aina … 

+ Read More