Category: Publishing

Kolme strategiaa medialle

Kolme strategiaa medialle

Janne Zareff kirjoittaa viimei­sessä Journa­listin kolum­nissaan, että verotus­pää­tökset eivät ratkaise ammat­ti­jour­na­lismin ongelmia. Ongelmat ratkaistaan sillä, että tarjotaan jotain sellaista, mistä jatkos­sakin yleisö on valmis maksamaan. Hän toteaa kylmän viileästi ja täysin oikein, että ammati­jour­na­lismin olemas­saolo ei ole itses­tään­selvyys, vaan että se on yksin­ker­tai­sesti ilmiö, joka on syntynyt tietyn­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa. Toisen­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa sen olemas­saolo voi loppua. … 

+ Read More

Digital Indie Publishing

Digital Indie Publishing

Some of you might have noticed the thing we did in DocImages couple of days ago. Well, if you didn’t, here’s a short recap. (And here is an article I wrote in Finnish in our blog) I am getting sick and tired of the ever tightening legacy print death spiral and especially frustrated with their total lack of … 

+ Read More

The Talent Has Left the Building

The Talent Has Left the Building

Anyone who has done the basics of psycho­lin­guistics — or even your linguistics 101 — is familiar with the Sapir-Whorf hypot­hesis. I graduated with linguistics as my major — so I spent my fair share of years with all things related to linguistics, languages and psychology — but I don’t think I have ever tried to make the connection to … 

+ Read More

Mahdoton yhtälö

Mahdoton yhtälö

Silmiini osui tällainen uutinen eilen. Pohjolan Sanomat vähentää seitsemän toimit­tajaa, yhdeksän kaikkiaan saa lähteä lehden palve­luk­sesta. Lehti siirtyy viisi­päi­väi­seksi — eli ei ilmesty maanan­taisin ja torstaisin — ja menee osittain maksu­muurin taakse. Matti Nikkilä, Posarin pääluot­ta­musmies, toteaa tämän päivän Lapin Kansassa, että “aika lyöty olo on koko henki­lös­töllä, kun kolmannes väestä irtisa­notaan.” Seitsemän toimit­tajaa lähtee ja … 

+ Read More

Kuka vain osaa kuvata”

Kuka vain osaa kuvata”

Luin juuri Sanoma Magazines Finlandin kuvapääl­likön kolumnin “Kuvien tulva” (Sanomista 2/2012, sivu 31). Alaot­sikko: “Kuka vain osaa kuvata, kirjoittaa Markku Niskanen”. Luin sen useampaan kertaan ja olen yrittänyt ymmärtää sen logiikkaa. Lopulta olen tullut siihen tulokseen, että mitään logiikkaa ei ole. Kolumni mielestäni parem­minkin kuvastaa sitä, kuinka tuulia­jolla alamme on. Keskeistä kirjoi­tuk­sessa (klikkaa kuvaa vasem­malla lukeaksesi) … 

+ Read More

Eeppinen Uutispäivä

Eeppinen Uutispäivä

Tänään vietetään Journa­lismin päivää Helsin­gissä. Ja syytä kyllä on, sillä eilisen “uutisanti” oli kyllä niin villiä, että perässä oli vaikea pysyä. Päivän huippu­kohdat Joku venäläinen eurovii­suissa laulanut babushka oli löytänyt isänsä haudan. Herran, joka kuoli Nazisin taiste­lussa (76-vuotiaana) ja jolle tiedettiin pysty­tetyn joukko­haudan… Sofi Oksanen ei sitten saanutkaan Nobel-palkintoa (kuten koko maailma henkeään pidätellen odotti). Se … 

+ Read More

Niin. Laatujournalismi. Kuka sitä tekee?

Niin. Laatujournalismi. Kuka sitä tekee?

Tänään Helsingin Sanomissa Tuomo Pieti­läinen kirjoitti asial­li­sesti mediamme tämän hetki­sestä tilasta ja tulevai­suu­desta. Mieleni teki kommen­toida. Ettei jää mitään epäselvää: Tuomo kirjoitti mielestäni hyvin. Asiasta joka on äärim­mäisen tärkeä — ja hyvä, että tämä päätyi Hesarin sivulle. Kommenttini olkoon vain… kommentteja. Ehkä vähän lisää ajatte­le­misen aihetta edelleen. Alkupe­räisen tekstin ilman kommentteja voi lukea hesarista. Tuomon teksti on … 

+ Read More

Olympics, Day 11: The Reuters App

Olympics, Day 11: The Reuters App

It’s just an app. And yet, it is our future. Reuters has an interesting iPad app from these games. If you are not familiar with it and have an iPhone/iPad, I suggest you try it out (it’s free). Reuters has c. 50 photo­graphers in these games. Some photo­graphy legends (such as Kai Pfaffenbach) — and all of them … 

+ Read More

Kuvan lapset eivät liity tähän juttuun”

Kuvan lapset eivät liity tähän juttuun”

(Kuvan lapset eivät liity tähän juttuun © Kari Kuukka 2010) Kirjoitin pari viikkoa sitten jutun “Koulu­kiusaa­mista vai kolonia­lismia?” Suomeksi, sillä halusin, että sen lukee maassamme mahdol­li­simman moni. Koen aiheen erittäin tärkeäksi. Ja noin 40 000 lukijaa sen löysikin. Se poiki suuren määrän hyvää keskus­telua ja kommentteja (joista suuri kiitos), aiheutti ilmei­sesti koko joukon lehtien peruu­tuksia protes­tiksi SMF:n toiminnsta, … 

+ Read More