JOKES 2015 Multimedia Workshop

JOKES 2015 Multimedia Workshop

Syksyllä järjes­tetään toista­miseen Journa­lis­tisen Kultuurin Edistä­mis­säätiön (JOKES) multi­media workshop, jossa olen vastuu­opet­tajana ja meidän DocImages-tiimi opetuk­sessa erittäin suuressa roolissa. Tämän lisäksi mukana opettajina mm. legen­daa­rinen drama­turgi Tove Idström, näytel­mä­kir­jailija Virpi Haatainen ja ääninäyt­telijä Juhani Rajalin.

Kokonaisuus on yhteensä seitsemän päivää ja erittäin kattava: suunnitelu, kuvaus, äänitys, äänen­kä­sittely, video­leikkaus, julkaisu, etc.

Päivä­määrät:

25–27.9 Espoo
16–18.10 Lahti, Muotoiluinstituutti
31.10 Porvoo

Viime vuoden tunnel­ma­paloja alla olevassa videossa ja harjoi­tustyöt, jotka teimme nähtä­vissä tämän linkin takaa.

Soveltuu sekä kuvaa­jille, että kuvauk­sesta innos­tu­neille toimit­ta­jille. Miksei muillekin, joilla kameran perus­toi­minnat ja valoku­vauksen perusteet ovat hallussa ja haluaa oppia, minkä­laista mediaa teemme tulevaisuudessa.

Kurssiin myönnetään hakemuk­sesta apuraha, joka kattaa lähes kaikki kustan­nukset. Mielestäni aivan ainut­laa­tuinen tilaisuus Suomessa — ja maail­mas­sakin. Osallis­tu­minen vaatii, että olet jättänyt kopios­to­val­ta­kirjan journalistiliittoon.

Deadline hakemuk­sille on nyt maanan­taina, joten jos olet kiinnos­tunut, niin hae HETI. Linkki alla.

Lisätietoja ja haku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.