Tag: Inari

Kolme strategiaa medialle

Kolme strategiaa medialle

Janne Zareff kirjoittaa viimei­sessä Journa­listin kolum­nissaan, että verotus­pää­tökset eivät ratkaise ammat­ti­jour­na­lismin ongelmia. Ongelmat ratkaistaan sillä, että tarjotaan jotain sellaista, mistä jatkos­sakin yleisö on valmis maksamaan. Hän toteaa kylmän viileästi ja täysin oikein, että ammati­jour­na­lismin olemas­saolo ei ole itses­tään­selvyys, vaan että se on yksin­ker­tai­sesti ilmiö, joka on syntynyt tietyn­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa. Toisen­lai­sessa histo­rial­li­sessa tilan­teessa sen olemas­saolo voi loppua. … 

+ Read More