Tag: työnkulku

Lightroom-työnkulku

Lightroom-työnkulku

Opettaessani sanon usein, että Light­roomin kunnol­linen haltuunotto on paras sijoitus, mitä valoku­vaaja voi itselleen ja työlleen tehdä. Olen opettanut useissa eri paikoissa ja törmännyt jatku­vasti samaan ongelmaan kuvaa­jilla, oli kyse sitten amatöö­reistä tai ammat­ti­lai­sista: ymmärrys työnkulun sujuvuu­desta ja merki­tyk­sestä proses­sissa ontuu pahasti. Ihmiset kuvaavat välillä jpg:tä, välillä RAW:ta, nimeävät kuvat miten sattuu ja tallen­tavat lähim­mälle koneessa kiinni … 

+ Read More